FANDOM


D09CN1 Wiki

Linkssửa

D09CN1

This is us !


Những câu nói bất hủ, những người bạn tốt (sống chó), những điều đặc biệt chỉ có ở D09CN1-PTIT

D09CN1 trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Cùng chung tay để mọi người biết chúng ta là ai !

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.